Jedna z nás bude vykonávať Vaše ošetrenie a starať sa o to, aby ste sa cítili čo najpríjemnejšie.