Čo je LPG technika, trochu bližšie a technickejšie

LPG® technika je určená k ošetreniu patologických zmien spojivového tkaniva. Je jedinou technikou, ktorou je možné uvoľniť tuk usadený pod najvrchnejšou vrstvou pokožky, ktorý nie je možné odstrániť ani diétou, ani cvičením, ani liposukciou.
Vákuovou vlnou sa vytvára kožní záhyb (1. valček) a zase späť narovnáva (2. valček). Prístroj je vybavený systémom kontroly procedúry, ktorý umožňuje nepretržite sledovať silu záberu na kožný záhyb a kontroluje tak i pocity ošetrovaného. Všetky takto získané informácie sa zobrazujú na monitore. Displej funguje ako systém spätnej informácie a sú na ňom zobrazované maximálne presné hodnoty o procedúre a umožňuje tak operátorovi kontrolovať intenzitu a maximálnu efektivitu každého pohybu.

Motorizované valčeky sa pohybujú k sebe a od seba podľa vlastností tkaniva a podľa nastavenej intenzity ošetrenia.

Pre dosiahnutie rôznych druhov pôsobenia sa môžu meniť nasledovné parametre:
Intenzita vákua
• 10 úrovní
• čím väčšia je intenzita vákua, tým silnejšie je pôsobenie na tkanivo

Rýchlosť valčekov
• 10 rýchlostných stupňov
• čím je rýchlosť valčekov nižšia, tým pomalšie sa hlavica posúva dopredu a tak je dosahované najvyššie možné pôsobenie vákua za časovou jednotku na jednotku ošetrovanej plochy a tým sa zvyšuje intenzita pôsobenia na tkanivo.

Smer valčekov
• valčeky sa môžu otáčať rovnakým alebo opačným smerom (dopredu, dozadu, smerom dovnútra i von)

Sekvenčnosť
• spočíva v cyklickom striedaní stavu „naberania“ tkaniva a stavu uvoľnenia
• dva odlišné parametre:
• rytmickosť – frekvencia, v akej sa cyklus opakuje
• cyklický pomer – pomer medzi dobou záberu a celkovou dobou cyklu

Pretože každé ošetrenie má svoje špecifické charakteristiky, LPG® Systems vyvinuli špeciálny software a výmenné hlavice KeymoduleTM s nastaviteľným programom starostlivosti. Hlavice KeymoduleTM sú prispôsobené na vykonávanie špeciálnych procedúr:

A) estetické programy:
• Formovanie postavy
• Odstraňovanie celulitídy
• Zoštíhlenie
• Popôrodné ošetrenie– voľná, povolená koža, navrátenie pôvodného tvaru postavy

B) fitness programy:
• Vyrysovanie svalov
• Pre-exercise – zahriatie svalov pred tréningom
• Post-exercise – rekonvalescencia, strečing

C) relaxačné programy:
• Relaxácia
• Anti-stress masáže
• Program pre unavené nohy

Metóda Lipomassage® vyžaduje pri ošetrení použitie špeciálneho individuálneho kostýmu pre pacienta. Za prvé, kostým zabezpečuje rovnomerné šírenie “pulznej vlny” po celej ošetrovanej ploche. Za druhé, hlavica môže voľne kĺzať po tele a zaručuje bezprostredný kontakt s pokožkou a vlasovým porastom. Za tretie, sú tak dodržované hygienické smernice pri práci s veľkým počtom pacientov..

Nie je možné pridávať komentáre.